freeman

Politika zasebnosti

I.VELJAVNOST, SPREJEM IN UPORABA POLITIKE VARSTVA ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKOV

1. ČLEN

Politika varstva zasebnosti in piškotkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta: freeman.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik). Kupec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta sklene eno izmed pogodb (v nadaljevanju: kupec).

Z uporabo spletnega mesta, uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov.

Ponudnik si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo te Politike varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

II. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV OZIROMA ZASEBNOSTI

2. ČLEN

Uporabnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je posredoval ob prijavi.

Z osebnimi podatki, zbranimi na spletnem mestu, upravlja podjetje Freeman Slovenia Marko Cedilnik s. p. (v nadaljevanju Freeman Slovenia). Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov, ki je javno dostopna na spletnem mestu in velja od 02.04.2022.

Ponudnik (Freeman Slovenia), osebne podatke, s katerimi se seznanita za uresničevanje razmerja med uporabnikom in ponudnikom ali v zvezi z njim, varujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

III. NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV

3. ČLEN

Ponudnik zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov z namenom obveščanja uporabnikov o novostih in novicah povezanih s preživljanjem prostega časa v naravi za otroke in odrasle. 

4. ČLEN

Spletno mesto zbira naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek;
  • ulico, mesto in poštno številko kraja bivanja;
  • državo bivanja;
  • elektronski naslov.

V skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta freeman.si, ponudnik ne zbira podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice, saj le-te zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

IV. UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI, TRAJANJE HRAMBE PODATKOV IN NJIHOVA POGODBENA OBDELAVA

5. ČLEN

Podatki se shranjujejo v bazi (v elektronski in fizični obliki) pri podjetju Freeman Slovenia tokom trajanja tečaja in še 5 let po prenehanju izvedene storitve po Zakonu o varovanju osebnih podatkov.  

Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih podatkov iz baze. Podatki se po izbrisu ne shranjujejo v bazi. Ponudnik o zahtevi odloči v roku 8 delovnih dni. Uporabnik poda zahtevo za izbris svojih podatkov tako, da pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte freemanslovenia@gmail.com.

6. ČLEN

Skladno z določili ZVOP-1 ima uporabnik pravico pri ponudniku preveriti pravilnost izvajanja zavarovanja in obdelovanja osebnih podatkov. Uporabnik mora z zahtevo za pregled prostorov in opreme vsaj 5 delovnih dni vnaprej napovedati. Zaradi zavarovanja poslovne skrivnosti in drugih občutljivih podatkov ponudnika se pregled izvede ob prisotnosti pooblaščene osebe ponudnika oziroma na način kot je opredeljeno v varnostni politiki obdelovalca.

V. ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

7. ČLEN

Varovanje podatkov zagotavlja podjetje Freeman Slovenia. Podjetje podatkov ne bo predajalo tretjim osebam in jih bo varovalo v skladu s svojo varnostno politiko. Uporabnik bo v bazo vključen šele po izpolnitvi prijavnice na spletni strani freeman.si

Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:

  • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
  • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
  • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
  • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

VI. POLITIKA PIŠKOTKOV

8. ČLEN

Spletna stran uporablja samo začasne oz. sejne piškotke.

Začasni ali sejni piškotki, obstanejo od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, do trenutka, ko sejo konča. Spletna stran jih uporablja za shranjevanje začasnih informacij (izpolnjevanje spletnega obrazca).

Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki so namenjeni analitiki in usmerjenemu oglaševanju.